מושגי יסוד אנדרואידים

rom – מערכת ההפעלה. המקבילה של תוכנת הווינדוס במחשב.

root – שחרור נעילת (הגנת) קבצי מערכת, ומתן הרשאות לטפל בקבצים אלו.

recovery – קובץ המאפשר למכשיר לעלות ללא מערכת ההפעלה (rom), ובכך מאפשר מספר פקודות שלא ניתן לעשותן כשמערכת ההפעלה ברקע. ראו כאן.

nandroid / nand – גיבוי כל תמונת המכשיר, כולל הרום על כל הקבצים.

market – חנות האפליקציות של גוגל. האפליקציה נמצאת בכל מכשיר.

market enabler – אפליקציה המדמה את המכשיר כמכשיר מאזור גאוגרפי אחר בעולם, ובכך מאפשרת למרקט להציג את התוכנות בתשלום שישראל חסומה מהן. ראו כאן.

adb – פקודות למכשיר בעזרת מנהל המשימות במחשב – cmd. ראו כאן.

apk – סוג הקובץ (סיומת) של אפליקציות לאנדרואיד. על התקנת apk ראו כאן.

a2sd – app2sd – התקנת תוכנות על כרטיס הזכרון. ראו כאן.

cid – נעילת מכשיר לאזור גיאוגרפי מסויים, כך שלא ניתן להתקין רומים שלא מיועדים לאזור זה, ללא פריצה מיוחדת. (goldcard).  ראו כאן.

goldcard – תהליך בכרטיס הזכרון, שלאחריו התקנות מכרטיס זה מדלגות את שלב הבדיקה של נעילת cid ועוד, ומאפשרות התקנה עוקפת אותן בדיקות. ראו כאן.

מודעות פרסומת

תיקון לאיטיות המרקט

מתרבים הדיווחים על איטיות המרקט, ובעצם, לא כל כך צריך דיווחים, ניתן להרגיש זאת.

אחד הפתרונות שמצאתי הם כדלהלן:

הורידו את הקובץ הזה, והניחו אותו בתיקיית c/sdk/tools. (בתקווה שיש לכם sdk על המחשב, ושם התיקיה הוא sdk).

פיתחו את מנהל המשימות במחשב (cmd) ןהקלידו את הקודים הבאים: (הסימון / מגיע בסוף הקוד ולא בתחילתו כמוצג כאן).

cd/

cd sdk/tools/

adb remount

adb push Vending.apk /system/apps

adb reboot

נא לדווח על ממצאים. 🙂

הוספת תוכנות בתשלום במרקט – market enabler

למי שהנכתב במדריך זה לא עוזר, ניתן להוריד את market enabler מכאן,

לאחר התקנת marketenabler יש להכנס למחיצה האמצעית – settings list, לגלול לt-mobile וללחוץ עליו לחיצה ארוכה, יקפוץ חלון fake this provider now, ללחוץ עליו.